Posts Tagged ‘khu nghỉ dưỡng’

Kiến trúc: Công ty CPDV tư vấn thiết kế IBSTAC Địa điểm: Quỳ Hợp, Nghệ An
Diện tích: DT các công trình chính: 839m2,
Các công trình phụ trợ: 167m2,
DT cảnh quan: 4995m2
Số tầng:
Năm: 2013

Advertisements

HÌnh có tính chất minh họa

Nhằm tạo chỗ nghỉ dưỡng sức cho các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã nghỉ công tác và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương, Cục quản trị T26 – Văn phòng Trung ương Đảng quyết định đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Trung ương tại thị trấn Lăng Cô. Đơn vị thực hiện việc kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình trên là Văn phòng đại diện Viện KHCN Xây dựng tại Đà Nẵng theo hợp đồng số 254/2009 VKH.

(more…)