Posts Tagged ‘resort’

Kiến trúc: Công ty CPDV tư vấn thiết kế IBSTAC Địa điểm: Quỳ Hợp, Nghệ An
Diện tích: DT các công trình chính: 839m2,
Các công trình phụ trợ: 167m2,
DT cảnh quan: 4995m2
Số tầng:
Năm: 2013

Advertisements